Phòng Hội Nghi

Phòng hội nghị có sức chứa trên 200 khách để phục vụ cho các đơn vị tổ chức hội nghị, hội thảo và các sự kiện lớn của đất nước tại huyện Đảo Lý Sơn.

Ngôn ngữ (Langguage)