𝓚𝓗Á𝓒𝓗 𝓢Ạ𝓝 & 𝓡𝓔𝓢𝓞𝓡𝓣 ĐẢ𝓞 𝓝𝓖Ọ𝓒 🍀 ĐẸ𝓟 𝓣Ự𝓐 𝓣𝓗𝓐𝓝𝓗 𝓧𝓤Â𝓝 🍀

Tất cả sự tươi trẻ, hiện đại, sang trọng của khách sạn luôn khiến ta mê mẩn.

 Hay mọi sự hòa quyện của non xanh nước biếc Lý Sơn đều khiến ta thất thần là vậy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Ngôn ngữ (Langguage)